História

Poslaním Matice slovenskej je zachovávanie histórie našich predkov, plniť úlohy v oblasti zvyšovania národného povedomia, ľudových tradícií, podporovať činnosť v oblasti národnej kultúry a upevňovať slovenskú štátnosť.

V období zmien po novembri 1989 v našej republike sa začal prejavovať záujem o znovuobnovenie činnosti Matice slovenskej i v našej obci.

Prvá skupinka nadšencov sa stretla v závere roku 1989 a následne v roku 1990 bola obnovená činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej  (ďalej MOMS) v Budmericiach  na čele s p. Michalom Kunákom.

Spoločné stretnutia sa začali v priestoroch kultúrneho domu v Budmericiach na prvom poschodí v jednej miestnosti.

Prvá spoločná akcia, ktorú zorganizoval bol Matičiarsky ples, kde prišlo asi 400 prevažne mladých ľudí.

K činnosti bolo potrebné vytvoriť samostatné priestory a tak v roku 1993 nám boli poskytnuté v prízemí kultúrneho domu 2 malé miestnosti.

Keď začali po dedinách chodiť, tzv.  „skupovatelia“  starého  nábytku, začali sme uvažovať ako zachrániť to, čo zostalo po našich predkoch. Mnohí z budmerických rodín prinášali vzácne kusy nábytku, odevov a pomôcok , ktoré našli vyhodené na povalách „hórach“ svojich domov. Najskôr ich zapožičiavali a sledovali či ich i my nespeňažíme u starožitníka.  Nestalo sa tak a dnes máme zariadené priestory vzácnymi vecami z mnohých príbytkov.

Priestory pre MOMS začínali byť malé a tak po viacerých úvahách v roku 1995 Obecné zastupiteľstvo rozhodlo priestory pre činnosť MOMS rozšíriť do súčasných rozmerov.

V každom dome mávajú izby svoje prívlastky. Keď sme uvažovali, ako nazveme tzv. prednú izbu, tým že je priestorovo menšia, padol návrh –  Budmerická izbička. Pre tento Trnavský región to bolo trošku odvážne, pretože v trnavskom nárečí sa málo využívajú zdrobneniny.

Postupne sme vytvorili naše malé „národopisné múzeum“, ktoré prevzalo spoločný názov Budmerická izbička.

Budmerická izbička vo svojich priestoroch je centrom pre rôzne kultúrne podujatia, akými sú napr.: výstavy výtvarných diel, fotografií súčasných autorov, prezentácie nových kníh, remeselnícke výstavy s ukážkami, tvorivé dielne, kurzy, atď.
V tvorivých dielňach  Školy ľudového umenia Budmerickej izbičky sa deti  a dospelí učia najmä  tradičnému ľudovému výtvarnému prejavu, ale i súčasnému výtvarného prejavu. Osvojujú si staré i nové techniky napr.: drôtovania, paličkovania, tkania, maľby na sklo, zdobenia kraslíc, medovníkov, výrobu ručne robeného papiera  a i. Okrem toho majú možnosť poznať prípravu tradičných regionálnych jedál a na nich si pochutnať.

Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach, ktorý organizuje uvedené činnosti, vydal knižku Budmerický receptár (v spisovnej slovenčine i v nárečí). Spokojní návštevníci podujatia Koláče priamo z pece, počas Dní otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste vždy oceňujú výborné koláče i kvalitné budmerické vína. V národopisnej expozícii Budmerickej izbičky návštevníci uvidia najkrajšiu časť ľudového príbytku „prednú izbu“ zariadenú dobovým nábytkom, ale aj kuchyňu so stavanou pecou, akú mali obyvatelia Budmeríc v 19. storočí minulého tisícročia. Vystavené sú tu kroje, rôzne nástroje na spracovanie textilu, krásne výšivky,  keramika, nástroje na poľnohospodárske práce, súbor drevorezieb a mnohé iné predmety, ktoré sú dôkazom o zručnosti vtedajších obyvateľov.

K najzaujímavejším  podujatiam, ktoré miestny odbor Matice slovenskej organizuje, patria výstavy z výtvarníckych sympózií Budmerická krajina, Divadelné reminiscencie, Budmeričania v Japonsku, Keramická tvorba od praveku po súčasnosť, Budmerická svadba v priebehu jedného storočia, Krumplové šeličo, kde sme sa spolu s občanmi pokúsili o Najväčší lokeš a iné.
Spomeniem nedávnu výstavu o histórii budmerického divadeľníctva i prednášky o archeologických nálezoch v Budmericiach.

V roku 2014 bola vykonaná rozsiahla stavebná rekonštrukcia priestorov „Budmerickej izbičky“. Členovia Matice slovenskej odpracovali množstvo bezplatných hodín pri tejto rekonštrukcii a zároveň rozšírili národopisnú časť expozície o nové exponáty.

Aj druhý zväzok kroniky svedčí o návštevníkoch nielen zo Slovenska, ale i zo všetkých 5 kontinentov sveta. Zároveň je to aj miesto stretávania sa členov MS –  sídlom organizácie Matice slovenskej v Budmericiach. Priestory pre túto činnosť nám stále poskytuje Obec Budmerice.

Od januára  roku 1990  vyrástla už jedna celá generácia, ktorá by mala preberať štafetu  ďalej.