Výstavy

Výstava vyšívané nástenky a ozdoby na police

Z darovaných, alebo zapožičaných vyšívaných násteniek sme pripravili sme výstavu. V našom kraji sa nástenky používali v každom dome. Viseli v kuchyni, alebo pri nádobe s vodou na pitie. Nástenky mali krátke výstižné porekadlá. Napr. „Za trochu lásky šiel by sveta kraj“. Vyhotovovali sa na jemnom plátne, ktoré sa už s predpísaným vzorom kupovalo v obchode. Vypísané plátno sa prišilo „natáhlo“ na vyšívací rám a nasledovalo vyšívanie. Používali sa rôzne techniky ako napr. krížiky, plné vyšívanie, stonkový steh, zadný steh. Vyšitá nástenka sa obšila lemovacou stužkou, ktorú si podľa farby a vkusu vyšívačka kúpila tiež v obchode. Stuha mala rôzne motívy: postavičky detí, hríbiky, ovocie, zelenina…. Nakoniec sa nástenka vyprala, vyškrobila a dôkladne vyžehlila. Na police v „špajzi“, alebo v „kredenci“ sa kupovali predlohy na čipky a tiež sa podľa vkusu farebne zladili s okolím.

Hodová výstava 2015

Počas hodov mávame otvorenú Budmerickú izbičku. Aj tento rok sme pripravili dve výstavy SPOMIENKY NA DETSTVO A MLADOSŤ a KLENOTY BUDMERICKEJ VÝŠIVKY. Výstavu pripravila p. Rajkovičová s p. Lukačovičovou. Boli to krásne výšivky z častí kroja – mašle, krézle (ozdoba okolo krku), obrusy, biele vyšívané ručníky.

Výstavu pod názvom SPOMIENKY NA DETSTVO A MLADOSŤ sme vytvorili zo zaujímavých predmetov:
šlabikáre, počtovnice, knihy, albumy so známkami, bábiky, staré autíčka, kresby, hračky, fotografie, pamätník z roku 1935. Najstarším klenotom bola biblia z roku 1877.

Návštevníci si s nostalgiou pospomínali na detské časy a obdivovali krásne vyšívané veci. Veríme, že výstava bola vydarená a splnila svoj účel.

Divadelný festival 2014 |VÝSTAVA

V rámci divadelného festivalu sme v Budmerickej izbičke pripravili výstavu z histórie bývalého budmerického ochotníckeho divadla, ktoré viedol dlhé roky Michal Kunák. Historicky zaujímavé boli staré vydanie scenárov, podľa ktorých boli divadelné hry režírované. Na fotografiách z niektorých starých predstavení sa spoznali súčasní obyvatelia, prípadne v nich spoznali svojich rodičov a aj starých rodičov ako hercov. Zaujímavosťou bola fotografia z opony ochotníckeho divadla. Súčasťou výstavy boli i novodobé bábky a kostýmy.

Ihlou a niťou

Dňa 19.04.2015 p. Kadlečíková – predsedníčka MO Matice Slovenskej otvorila výstavu Ihlou a niťou. Autorkami boli krajčírske majsterky p. Oškerová a p. Lukačovičová z Budmeríc. Na výstavu priniesli množstvo svadobných a spoločenských šiat a oblekov, ktoré vytvorili. Ani z ďaleka však to neboli všetky, čo doteraz ušili. Vynaložili veľa námahy a zapožičali si modely od majiteliek a majiteľov. Strávili veľa času, aby si modely mohli pekne naaranžovať. Niektoré šaty mali zdokumentované aj na fotografiách. Návštevníci sa na niektorých fotografiách spoznali a divili sa nad rýchlo plynúcim časom. Zaujímavosťou boli aj vlastné svadobné šaty p. Oškerovej, ktoré časom prešli premenou. Autorky priniesli aj staršie pracovné pomôcky na šitie a skice, ktoré zaujali aj mladých návštevníkov. Medzi ich modelmi sa nachádzali aj svadobné šaty matičiarok. Výstavu spestrila krásna báseň dcéry p. Oškerovej, ktorú jej pri tejto príležitosti vytvorila. Výstava bola sprístupnená aj v ďalších dňoch. Chodilo si ju pozerať veľa záujemcov . Medzi návštevníkmi bola aj mladá budmeričanka slečna Homzová, ktorá prekvapila krásnymi nakreslenými návrhmi . Ktovie, možno z nej vyrastie ďalšia šikovná majsterka. Výstava bola naozaj krásna a potešila veľa ľudí. Ďakujeme autorkám.