Výstava vyšívané nástenky a ozdoby na police

Z darovaných, alebo zapožičaných vyšívaných násteniek sme pripravili sme výstavu. V našom kraji sa nástenky používali v každom dome. Viseli v kuchyni, alebo pri nádobe s vodou na pitie. Nástenky mali krátke výstižné porekadlá. Napr. „Za trochu lásky šiel by sveta kraj“. Vyhotovovali sa na jemnom plátne, ktoré sa už s predpísaným vzorom kupovalo v obchode. Vypísané plátno sa prišilo „natáhlo“ na vyšívací rám a nasledovalo vyšívanie. Používali sa rôzne techniky ako napr. krížiky, plné vyšívanie, stonkový steh, zadný steh. Vyšitá nástenka sa obšila lemovacou stužkou, ktorú si podľa farby a vkusu vyšívačka kúpila tiež v obchode. Stuha mala rôzne motívy: postavičky detí, hríbiky, ovocie, zelenina…. Nakoniec sa nástenka vyprala, vyškrobila a dôkladne vyžehlila. Na police v „špajzi“, alebo v „kredenci“ sa kupovali predlohy na čipky a tiež sa podľa vkusu farebne zladili s okolím.

Hodová výstava 2015

Počas hodov mávame otvorenú Budmerickú izbičku. Aj tento rok sme pripravili dve výstavy SPOMIENKY NA DETSTVO A MLADOSŤ a KLENOTY BUDMERICKEJ VÝŠIVKY. Výstavu pripravila p. Rajkovičová s p. Lukačovičovou. Boli to krásne výšivky z častí kroja – mašle, krézle (ozdoba okolo krku), obrusy, biele vyšívané ručníky.

Výstavu pod názvom SPOMIENKY NA DETSTVO A MLADOSŤ sme vytvorili zo zaujímavých predmetov:
šlabikáre, počtovnice, knihy, albumy so známkami, bábiky, staré autíčka, kresby, hračky, fotografie, pamätník z roku 1935. Najstarším klenotom bola biblia z roku 1877.

Návštevníci si s nostalgiou pospomínali na detské časy a obdivovali krásne vyšívané veci. Veríme, že výstava bola vydarená a splnila svoj účel.

Divadelný festival 2014 |VÝSTAVA

V rámci divadelného festivalu sme v Budmerickej izbičke pripravili výstavu z histórie bývalého budmerického ochotníckeho divadla, ktoré viedol dlhé roky Michal Kunák. Historicky zaujímavé boli staré vydanie scenárov, podľa ktorých boli divadelné hry režírované. Na fotografiách z niektorých starých predstavení sa spoznali súčasní obyvatelia, prípadne v nich spoznali svojich rodičov a aj starých rodičov ako hercov. Zaujímavosťou bola fotografia z opony ochotníckeho divadla. Súčasťou výstavy boli i novodobé bábky a kostýmy.