Divadelný festival 2014 |VÝSTAVA

V rámci divadelného festivalu sme v Budmerickej izbičke pripravili výstavu z histórie bývalého budmerického ochotníckeho divadla, ktoré viedol dlhé roky Michal Kunák. Historicky zaujímavé boli staré vydanie scenárov, podľa ktorých boli divadelné hry režírované. Na fotografiách z niektorých starých predstavení sa spoznali súčasní obyvatelia, prípadne v nich spoznali svojich rodičov a aj starých rodičov ako hercov. Zaujímavosťou bola fotografia z opony ochotníckeho divadla. Súčasťou výstavy boli i novodobé bábky a kostýmy.