VÝLET NA HONTIANSKU PARÁDU

V soboru dňa 22.08.2015 organizoval  Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach výlet do Hrušova. Pre veľký záujem  sa autobus rýchlo naplnil a tak sme sa všetci tešili na pekný deň. Cestou do Hrušova sme sa zastavili v Brhlovciach v centre pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry skalné obydlia. Expozícia tohto múzea bola sprístupnená v roku 1992. Pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. Na prízemí priestorov vysekaných do skaly je letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia. Na podlaží priestorov vysekaných do skaly je vyhliadková terasa a malá komôrka. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom a dokumentuje zvláštnu formu ľudové staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia. Bolo to veľmi zaujímavé. Všimli sme si, že niektoré vystavené predmety máme aj u nás v Budmerickej izbičke.
Hontianska paráda nás všetkých veľmi očarila. Videli sme veľa tradičných ťažkých remesiel, ktoré ľudia robili v minulosti. Veru by si viac teraz ľudia viac vážili chlebík každodenný, keby museli tak ťažko pracovať. Toľko domácich špecialít a dobrôt sme nevideli nikde ako na tomto výlete. Zaujímavý bol aj program, kde vystupovalo veľa folklórnych súborov. Nechcelo sa nám ani odísť domov.