Návšteva z DSS

V máji 2015 sme mali v izbičke milú návštevu obyvateľov z domova sociálnych služieb v Budmeiciach. Pani riaditeľka Bc. Štefánia Rampáchová spolu s jej kolegyňou Dankou Polčicovou a dobrovoľníčkou Zuzkou Zigoli, žijúcou v Taliansku, ich ochotne priviedli aj priviezli na vozíčkoch do izbičky. Pospomínali si na svoju mladosť. Vystavené exponáty im pripomenuli, aké krásne časy to boli. Mali radosť, že sa takto staré predmety udržiavajú a vystavujú. Sme radi, že sme mohli aj takto prispieť k ich pekným spomienkam. Tešíme sa na budúce posedenie.