Návšteva z mestečka Stará Pazova

Vo februári 2015 sme privítali návštevu dolnozemských Slovákov žijúcich v bývalej Juhoslávii v časti Vojvodina z mestečka Stará Pazova. Porozprávali nám o svojom živote a rodinách.  Svoje nadšenie a radosť prejavili básničkami a krásnym spevom.  Bolo cítiť, že sa tešia, že mohli k nám prísť a vidieť kraj svojich predkov. Vyžarovala z nich jednoduchosť a úprimnosť. V našej Budmerickej izbičke spoznávali veľa vecí, ktoré sa používali i v ich domoch a ktoré si Slováci priniesli na dolnú zem.
Navštívili a uctili si  pietne miesto na našom cintoríne, ktoré bolo ako prvé založené na Slovensku. Sem prinášajú pozostalí prsť zeme  z hrobov tých Slovákov, ktorí odišli za prácou do zahraničia a takto symbolicky sa akoby navracajú na svoju rodnú zem.Bolo to naozaj pekné posedenie a pekný spoločný zážitok.