Návšteva z Nadlaku

21. 02. 2015 nás navštívili priatelia z Nadlaku. Ochutnali naše vína a tiež priniesli ich vlastne vyrobené víno, ktoré si sami vyrábajú zo svojho vypestovaného hrozna. V izbičke ich sprevádzal i náš p. starosta Bc. Jozef Savkuliak a náš p. farár  vdp. Branislav Trubač.