Ocenenie pri príležitosti Dní obce

Dňa 13. septembra 2014 v nových priestoroch zariadenia Lindava (bývalý Unistav) pri príležitosti Dní obce boli ocenené tie organizácie a aj jednotliví občania, ktorí sa zaslúžili svojou činnosťou o reprezentáciu obce Budmerice v rôznych oblastiach. Na slávnosti boli prítomní – europoslanec p. Branislav Škripek p. starosta Jozef Savkuliak. Ocenenie dostal aj Miestny odbor Matice Slovenskej. Cenu prevzala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej p. Alenka Kadlečíková. Oceňujeme si toto poďakovanie za našu prácu.