Návštevy v izbičke

Návšteva z DSS

V máji 2015 sme mali v izbičke milú návštevu obyvateľov z domova sociálnych služieb v Budmeiciach. Pani riaditeľka Bc. Štefánia Rampáchová spolu s jej kolegyňou Dankou Polčicovou a dobrovoľníčkou Zuzkou Zigoli, žijúcou v Taliansku, ich ochotne priviedli aj priviezli na vozíčkoch do izbičky. Pospomínali si na svoju mladosť. Vystavené exponáty im pripomenuli, aké krásne časy to boli. Mali radosť, že sa takto staré predmety udržiavajú a vystavujú. Sme radi, že sme mohli aj takto prispieť k ich pekným spomienkam. Tešíme sa na budúce posedenie.

Návšteva z mestečka Stará Pazova

Vo februári 2015 sme privítali návštevu dolnozemských Slovákov žijúcich v bývalej Juhoslávii v časti Vojvodina z mestečka Stará Pazova. Porozprávali nám o svojom živote a rodinách.  Svoje nadšenie a radosť prejavili básničkami a krásnym spevom.  Bolo cítiť, že sa tešia, že mohli k nám prísť a vidieť kraj svojich predkov. Vyžarovala z nich jednoduchosť a úprimnosť. V našej Budmerickej izbičke spoznávali veľa vecí, ktoré sa používali i v ich domoch a ktoré si Slováci priniesli na dolnú zem.
Navštívili a uctili si  pietne miesto na našom cintoríne, ktoré bolo ako prvé založené na Slovensku. Sem prinášajú pozostalí prsť zeme  z hrobov tých Slovákov, ktorí odišli za prácou do zahraničia a takto symbolicky sa akoby navracajú na svoju rodnú zem.Bolo to naozaj pekné posedenie a pekný spoločný zážitok.

Návšteva z Francúzska

Do izbičky k nám už niekoľkokrát zavítala návšteva z Francúzska. Sú to manželky, ktoré žijú na Slovensku so svojimi u nás pracujúcimi manželmi. Niektoré pracujú na zastupiteľských úradoch, alebo sa venujú rodine.  Každý rok pred Veľkou Nocou k nám prídu stráviť dopoludnie plné zážitkov. Alenka Kadlečíková ich previedla po Budmerickej izbičke. Mali z toho plno dojmov.

Tento rok sme im pripravili zdobenie vajíčok starou technikou. Vajíčkové výdušky sa musia poriadne umyť a odmastiť. Potom si pripravíme zelinky, ktoré stihli už vyrásť po zime. Tieto sa na vajíčka pomocou kúska punčochy  pripevnia, zaviažu na okrajoch a dajú variť do vody,  s cibuľovými šupkami. Ak sa nám zdajú pekné do hneda zafarbené, vyberieme, odstránime zelinky a natrieme troškou masti, aby sa leskli. Potom Olinka Lukačovičová  zamiesila na makový a orechový závin a previedla im celý postup. Nasledovalo zdobenie medovníčkov. Ivetka Rajkovičová pripravila kurz zdobenia a názorne im ukazovala postup pri práci. Tvorivá činnosť ich veľmi bavila. Vidieť to i na fotografiách. Veríme, že sa im u nás páčilo a znovu sa k nám vrátia.