Návštevy v izbičke

Návšteva z Nadlaku

21. 02. 2015 nás navštívili priatelia z Nadlaku. Ochutnali naše vína a tiež priniesli ich vlastne vyrobené víno, ktoré si sami vyrábajú zo svojho vypestovaného hrozna. V izbičke ich sprevádzal i náš p. starosta Bc. Jozef Savkuliak a náš p. farár  vdp. Branislav Trubač.

Návšteva z DSS

V máji 2015 sme mali v izbičke milú návštevu obyvateľov z domova sociálnych služieb v Budmeiciach. Pani riaditeľka Bc. Štefánia Rampáchová spolu s jej kolegyňou Dankou Polčicovou a dobrovoľníčkou Zuzkou Zigoli, žijúcou v Taliansku, ich ochotne priviedli aj priviezli na vozíčkoch do izbičky. Pospomínali si na svoju mladosť. Vystavené exponáty im pripomenuli, aké krásne časy to boli. Mali radosť, že sa takto staré predmety udržiavajú a vystavujú. Sme radi, že sme mohli aj takto prispieť k ich pekným spomienkam. Tešíme sa na budúce posedenie.

Návšteva z mestečka Stará Pazova

Vo februári 2015 sme privítali návštevu dolnozemských Slovákov žijúcich v bývalej Juhoslávii v časti Vojvodina z mestečka Stará Pazova. Porozprávali nám o svojom živote a rodinách.  Svoje nadšenie a radosť prejavili básničkami a krásnym spevom.  Bolo cítiť, že sa tešia, že mohli k nám prísť a vidieť kraj svojich predkov. Vyžarovala z nich jednoduchosť a úprimnosť. V našej Budmerickej izbičke spoznávali veľa vecí, ktoré sa používali i v ich domoch a ktoré si Slováci priniesli na dolnú zem.
Navštívili a uctili si  pietne miesto na našom cintoríne, ktoré bolo ako prvé založené na Slovensku. Sem prinášajú pozostalí prsť zeme  z hrobov tých Slovákov, ktorí odišli za prácou do zahraničia a takto symbolicky sa akoby navracajú na svoju rodnú zem.Bolo to naozaj pekné posedenie a pekný spoločný zážitok.